Sokol ZEMĚCHY fotbal

První oficiální stránky TJ Sokol Zeměchy-fotbal

historie slovem

založení klubu Olympia

1932

 

 Počátkem roku 1932 se v hostinci a.Václava Seemana v Zeměchách zrodila myšlenka založiti sportovní klub,který by dle stanov Č.S.A.F se sídlem v Mostě podporoval rozvoj výchovy po stránce tělesné i duševní.

A tak poté,kdy pánové Švec,Popp,Bláha,Vacura a další,obdrželi 1 ks propozic k založení klubu,5 ks stanov svazových a 1ks přihlášky ke svazu,mohla býti na den 13.února 1932 svolána ustavující schůze(řádná valná hromada)do hostince pana Václava Seemana v Zeměchách.Začátek měl býti přesně o 7. hodině večerní.Skutečné zahájení schůze se však o hodinu posunulo na osmou hod…

Na tomto zasedání bylo ujednáno:
Jméno klubu: „Olympia“ Zeměchy
zakládající členové: Jech Josef,tajemník,(Praha)Zeměchy
                                       Seeman J.,hostinský,Zeměchy
předseda: Ryvola Jos.,rolník,Zeměchy
I.místopředseda:Hajšl Václav,železniční zřízenec,Zeměchy
II.místopředseda:Jirásek Václ.,krejčí,Zeměchy
10 členů výboru: Drábek Josef,elektrotechnik,Zeměchy
                                   Popp Jindřich,krejčí,Zeměchy
                                   Matyáš Karel,rolník,Zeměchy
                                   Fürst Josef,úředník Č.S.D.,Zeměchy
                                   Séman Josef,hostinský,Zeměchy
                                   Bláha Jindřich,železn.zřízenec,Zeměchy
                                   Seeman Václav,rolník,Zeměchy
                                   Hruška Josef,železn.zřízenec,Zeměchy
                                   Vacura Václav,stav.asistent,Zeměchy
                                  Pohl Václav,železn.zřízenec,Zeměchy
náhradní členové výboru:Vacura Bedřich,Jelínek Ant.,Jech Josef,Benda Boh.,Bláha Frant.,Fencl Václav.
trener: Švec Josef,krejčí,Zeměchy
Dále se určují poplatky: zápisné 5 ,- Kč a měsíční příspěvek 1,- Kč
Výborové schůze se budou scházet každé 1.pondělí v měsíci.
Z 18.března 1932 zůstal zachován seznam hráčů,které klub registroval do soutěže:
František Bláha ze Zeměch,Ad.Ječmínek z Vtelna,Josef Matyáš,Václav Vacura(oba ze Zeměch),Václav Šrajer z Loun,Josef Jelínek z Cítolib,Lad.Pergner ze Zeměch,Ant.Jelínek z Jimlína,Ad.Fencl,Josef Švec,Josef Richter,Fr.Hulák,Stanislav Kosa(všichni ze Zeměch).
Žádné komentáře
 
TJ Sokol Zeměchy,Zeměchy 54, 440 01 Louny,reg.číslo:407045