Sokol ZEMĚCHY fotbal

První oficiální stránky TJ Sokol Zeměchy-fotbal

Tiskové a jiné zprávy

Námitka v Zápise o utkání Zeměchy - Blatno

V utkání Zeměchy - Blatno byla vznesena námitka kapitánem hostů proti startu hráče Sokola Zeměchy Weisse Tomáše ("hráč při konfrontaci neprokázal svoji totžnost a ihned po ní odešel pryč"..)

Případ bude řešit komise STK.V případě prokázání neoprávněného startu hráče bude výsledek utkání kontumován výsledkem 0:3 pro TJ Blatno,Sokol Zeměchy obdrží vysokou pokutu a hráči,jenž nastoupil na cizí reg.průkaz, hrozí zastavení činnosti.Disciplinární postih hrozí také našemu kapitánovi,jelikož je zodpovědný za tým a před utkáním podepisuje,že všichni hráči startují oprávněně.

Na utkání jsem (jakožto předseda oddílu) nebyl přítomen a dosud neznám podrobnosti,ani celou pravdu.Vycházím pouze ze zápisu o utkání.z toho se dá vyčíst,že konfrontace byla provedena v průběhu poločasové přestávky.není zde však uvedeno,kdy byla žádost o konfrontaci rozhodčímu nahlášena.V případě,že byla nahlášena ještě před zahájením utkání(jak potvrzuje rozhodčí ústně),platí ustanovení Rozpisu soutěží-cit.:"

Nahlásí-li kapitán v soutěži dospělých před utkáním, že má zájem provést konfrontaci, je povinen ji provést ještě před zahájením utkání. Nahlásí-li ji v průběhu 1.poločasu nebo v poločasové přestávce, musí ji provést nejpozději do zahájení 2. poločasu. Za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají rozhodčí.

 

Dále platí,že - cit.:"..

V soutěžích není kontrola totožnosti povinná, ale případné námitky oddílu o neoprávněném startu některého hráče soupeře budou považovány za bezpředmětné pokud se nebudou opírat o zjištění potvrzené kontrolou totožnosti uvedenou v zápise  utkání.

 

Kontrola totožnosti hráče nebyla provedena,neboť dle vyjádření kapitána Zeměch byl hráč vystřídán,jelikož pospíchal do zaměstnání a nemohl tedy zůstat v prostorách hřiště.

 

Dále jsem byl upozorněn ,že si soupeř utkání nahrával na video.Toto kvituji a chci touto cestou požádat TJ Blatno o kopii nahrávky (do archivu našeho týmu).Jako důkazní materiál však,dle mého názoru,nelze nahrávku použít,jelikož by pořizování nahrávky mělo být nahlášeno rozhodčímu a uvedeno v zápise o utkání ještě před zahájením zápasu.V zápise však nic takového není.Nahrávka by dále měla být pořízena tak,aby na ní bylo zachyceno celé utkání (90.min) v nepřerušovaném sledu.Toto (zatím) ověřit nelze.

 

Na závěr chci uvést,že budu za svůj tým bojovat,pokud se ale prokáže nejhorší možná varianta(tzn. že opravdu hrál za naše mužstvo hráč na cizí registrační průkaz),budu velmi vážně zvažovat okamžité ukončení veškeré mé činnosti v Sokole Zeměchy.Již takhle čelím spolu s výborem nemístnému tlaku lží  a polopravd-ono je totiž nejjednoduší každý neúspěch "hodit" na předsedu a výbor.Fotbal této úrovně se hraje na hřišti a v kabině hráčů,výbor zajišťuje pouze technické zázemí.Partu v kabině nevytvoří ani předseda ani prezident klubu,tu si mají hráči vytvořit sami.Stejně tak o sestavě (alespoň v Zeměchách) rozhoduje trenér,případně tzv.rada starších hráčů.Nikdo z výboru nenařizuje kdo v utkání nastoupí a kdo ne!

 

Tomáš Krejcar,předseda

Žádné komentáře
 
TJ Sokol Zeměchy,Zeměchy 54, 440 01 Louny,reg.číslo:407045