Sokol ZEMĚCHY fotbal

První oficiální stránky TJ Sokol Zeměchy-fotbal

Tiskové a jiné zprávy

Zásady správného sportsmena

sport_fotbal.gif

Pět zásad pro sportovce:
 
1. Provozuj řádně v zimě i v létě vždy alespoň jeden druh sportu,neboť jsi povinen pečovati nejen o své vzdělání duševní,nýbrž máš na starosti i své zdraví!Jen „ve zdravém těle je zdravý duch...“Nikdy však pro sport nesmíš zanedbati svých povinností.Nejdříve práce,potom zábava!
2. Hrej za všech okolností slušně,bez surovostí a nedej se k nim nikdy a ničím svésti!Pravý sportovec není zbabělec a surovění,jak víš,je zbabělost.
3. Při hře dávej pozor na sebe,abys nevyřkl ani jediného sprostého nebo hrubého slova!
4. Nepodceňuj svého soupeře,považuj ho za čestného člověka a podle toho se k němu chovej!
5. Vyhraje-li,nezlob se na něj!

1  
2  
3  
4  
5  
 
TJ Sokol Zeměchy,Zeměchy 54, 440 01 Louny,reg.číslo:407045